Fascom

Förvärvsår: 2021
Bransch: Proptech E-commerce
Grundare: Alexej Faskhoutdinov, mfl
VD: Alexej Faskhoutdinov

Vi erbjuder en one-stop-shop för byggsektorn genom att utveckla en egen plattform som möjliggör en mer effektiv leveranskedja. Vår vision är att förändra en traditionell bransch. Det finns en stor tradition i hur man byggt och nu finns ett behov av att hitta nya vägar. I korta drag gör vi marknaden mer effektiv och hållbar och riktar oss mot de inom bygg- och anläggningssektorn m.fl. inom svenska byggindustrin.

När vi började resan hade alla i teamet precis fått barn nummer två och det var kanske inte optimalt att börja driva bolag men detta ledde oss till att bygga smidiga och effektiva processer för att hantera en större mängd arbete på en mindre mängd personer. Och det är en del av Fascoms koncept; att förenkla och förbättra flödesprocesser inom industrin.

Falvir pratar om att ”skapa ett liv med än större värde för alla”. Vi kan skriva under på detta då hela vår vision bygger på att skapa smartare städer och höja livskvaliteten för människor med utgångspunkt i vår produkt. Vi vill förändra sättet vi lever våra liv på. Det är det vi vill gå ut och göra varje dag. Visionen är ledstjärnan som vi arbetar mot. Det är det vi bygger upp våra samhällen av.

Vi jobbar en hel del tillsammans med Falvir och bollar olika frågeställningar, ett intressant utbyte där vi kan ifrågasätta visioner, dagens normer och se hur tar vi det framåt. Någonstans utmanar dagens läge till det bättre. Det är så vi vill jobba.

 

Fascom
Åk till toppen