Förhoppningar inför 2023

Nya spelsläpp, värdefulla produktdata till nordiska byggprojekt, kraftfull tillväxt och stor förändringspotential. Detta är bara några av de förhoppningar som finns bland våra innehav inför det kommande året.

Det är inte helt ovanligt att önskningar och förhoppningar som uttalas högt och tydligt ”slår in”. Förutom att lägga ner mycket tid och jobb bakom det man tror på och vill så hjälper det ofta att uttala det man verkligen längtar efter – för att det ska ske. Rent krasst är ju faktiskt det som är tydligt formulerat mycket enklare att arbeta mot - och därför uppnå.

Vi på Falvir inklusive några av våra innehav har därför svarat på frågan: 
Vilka förhoppningar har vi för bolaget inför 2023?

"Under 2023 släpper vår grupp sina två första spel och vi hoppas att de får ett mottagande som återspeglar den ansträngning och talang som gått in i skapandet – att vi bibehåller vårt momentum och knyter till oss ännu fler duktiga studios och medarbetare."
Björn Rudolfsson
VD, Kinda Brave

"Vi har haft ett fantastiskt 2022 med nästan en fördubbling av omsättningen gentemot 2021. Vår plan och förhoppningar är att under 2023 fortsätta förändra byggbranschen mot högre effektivitet och hållbarhet på alla plan! Det är en tuff omvärldssituation vi står i men det är även i dessa tider det finns möjligheter och potential att åstadkomma stora förändringar vilket är det vi kommer att jobba för."
Alexej Fashutdinov
VD, Fascom

"2023 är året då vi kommer fortsätta den kraftfulla tillväxt vi sett i samtliga affärssegment under Q3-Q4 2022. Fokus ligger på att dels öka mängden produktdata samt nyttjandet av den i byggprojekt i Norden."
Rasmus Ekberg
VD och medgrundare, Prodikt

"Att vi ska fortsätta växa i sund takt."
Per Hedenmark
VD och medgrundare, Norban

"Vi på Falvir ser fram emot fortsatt spännande projekt och goda samarbeten. När globala och nationella utmaningar gör sig påminda lämnar det också utrymme att tänka nytt och kreativt. Med vårt breda nätverk och handlingskraftiga personer så tror vi på våra innehav och deras goda affärsidéer och likaså på vår drivkraft på Falvir att få idéer, kapital och människor att växa."
Sara Karlsson
Projektutvecklare, styrelseledamot och delägare, Falvir

/ GOTT NYTT ÅR!

Åk till toppen