En god match mellan volleyboll och samhällsbyggande

Vad har volleyboll och gott ledarskap gemensamt och hur kan detta gynna ett helt samhälle? För att besvara dessa frågor återvänder Falvirs delägare och styrelseordförande Stefan Wilhelmsson till själva uppstarten av bolaget och drar paralleller till det långtgående samarbetet med Engelholms Volleybollsällskap (EVS).


- Kort och bildades Falvir genom föreningslivet och volleybollen genom grundaren Göran Månsson. I närmare 20 år bestod vår styrelse nästan uteslutande av människor med ledarpositioner på hög nivå inom volleybollen eller annan elitidrott, säger Stefan.

I styrelsen ingick bland annat en världsledande volleybollspelare, en ledarskapsutvecklare och coach i Sveriges Olympiska Kommitté och han själv som bland annat coach för svenska herrlandslaget i volleyboll.

- Därför är föreningsliv och coachande en del av de vi är på Falvir. Vi gillar ideellt arbete och den mentalitet och ledarskap som finns inom volleybollen. Jag tänker att man som ledare är inte helt fullkomlig om man inte varit ledare inom en föreningsverksamhet. Det är genom det man verkligen förstår ledarskap och samarbete och det är väldigt fostrande och helande. Att sponsra EVS, som för övrigt gör ett kanonjobb med sin förening, är därför en självklarhet för oss, menar Stefan.

EVS Sportchef Fredrik Tågsjö menar att deras värderingar gifter sig väldigt väl med Falvirs när det kommer till individutveckling, ledarskap och samhällsbyggande insatser. Deras verksamhet står på tre ben. Det är Kärnverksamheten med 400 medlemmar med mål att få fler att röra på sig, Elitverksamheten med ett av Sveriges främsta elitlag och Samhällsengagemanget med olika insatser.

- Tack vare sponsorskap kan vi driva EVS med stort engagemang på fler plan än bara sportsligt. EVS har bland annat ett ledarstipendium för unga, städar stränder och staden samt har startat en fritidsbank där man kan låna sportutrustning gratis, säger Fredrik.

När man sedan tar ett samhällsperspektiv på både EVS och Falvirs sätt att navigera tillsammans i näringslivet är båda rörande överens om var volleyboll och ledaregenskaper korsar varandra.

- Att vara en del av ett sammanhang och sträva mot gemensamma mål är någonting som finns inom volleybollen och någonting som både samhälle och företag strävar efter. Och att få folk att samarbeta är någonting som vi som idrottsförening väldigt bra på. I ett lag håller ingen på sitt eget, man jobbar i team och ser beröringspunkter. Att just kunna samarbeta är en värdefull egenskap att ha i arbetslivet och att lära barn att samarbeta i tidig ålder är oerhört viktigt. Gör vi som idrottsförening ett bra jobb så vinner hela samhället på det. Där ser vi att vi som idrottsförening och Falvir delar värdering genom att tänke mycket större än oss själva, säger Fredrik.

- I och med att vi på Falvir inte själva startar bolag utan coachar andra människor i deras affärsidéer och drömmar så kan man dra paralleller till hur det är att utveckla ett lag som ska spela tillsammans. Vi på Falvir är inte stora men vi försöker i största möjliga mån skapa positiva vibrationer omkring oss. Vi vet att när man är med och bidrar och delar med sig av pedagogik och kunskap, så gagnas alla av detta. Alla vinner, menar Stefan.

Foto: Robert Boman
Åk till toppen